Tuyển lập trình viên Java

Nội dung chi tiết

27 - 12 - 2016

Mô tả công việc:

  • Tham gia vào quy trình phát triển phần mềm, thực hiện hoàn thành phần việc do PM phân công.
  • Đề xuất và tham gia xây dựng để hoàn thành các công việc hiệu quả đúng hạn
  •  Làm việc và báo cáo cho PM.

Yêu cầu học vấn:

Học các khoa CNTT, Điện tử viễn thông của các trường đại học kỹ thuật.

Người có chứng chỉ quốc tế về chuyên môn là một lợi thế.

Yêu cầu bắt buộc:

Tối thiểu 6 tháng làm việc trong các dự án sử dụng java.

Nắm vững lý thuyết cơ bản về OOP, Java Core.

Có hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm.

Biết sử dụng các công cụ phục vụ cho lập trình ứng dụng web : Eclipse, Netbean…

Biết sử dụng các loại cơ sở dữ liệu quan hệ như MySQL, MS SQL, Oracle.

Nghiên cứu và học hỏi nhanh các yêu cầu mới.

Yêu cầu ngôn ngữ:

Khả năng đọc/ viết các tài liệu tiếng anh tốt.

Có khả năng giao tiếp tiếng anh ở mức cơ bản.

Yêu cầu kỹ năng mềm:

Tích cực tham gia xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Có tham vọng và phấn đấu nghề nghiệp.

Luôn đề cao vai trò làm việc nhóm trong dự án.

Việc làm liên quan

Xem thêm