Tuyển 1 lập trình viên php laravel

Nội dung chi tiết

14 - 07 - 2017

Công ty kira kira cần tuyển 1 lâp trình viên php laravel!

Địa chỉ làm việc: 686 CMT8, Tân Bình, HCM

Lương 5.000.000 – 7.000.000

Yêu cầu:

  • Php, laravel, react, vuejs
  • javascrip, html, css
  • Các kỹ năng thiết kế website

Nợp cv về: nghi@huongda.com – 01657 707571 (Nghị).

Việc làm liên quan

    Rất tiếc! Chưa có việc làm liên quan

Xem thêm