• Nhân viên IT

    Nhân viên IT

    7 - 10 triệu

    BẠN SẼ LÀM GÌ: Quản lý hệ thống mạng và máy chủ của Công ty, đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt. Trực vận hành hệ thống dịch...

    Yêu cầu: ,

    Hạng cuối: 01/01/1970