• Tuyển Java Developer làm việc ở Huế

    Tuyển Java Developer làm việc ở Huế (11 - 08 - 2016)

    7 - 10 triệu

    Trách nhiệm: Làm việc chặt chẽ với các thành viên, có thái độ tích cực Phát triển ứng dụng đầy đủ vòng đời Mã hóa và gỡ lỗi các...

    Yêu cầu: , , ,

    Hạn cuối: 11/09/2016